Zapytania ofertowe

Budowa hali produkcyjno magazynowej

Treść zapytania ofertowego - 30-09-2016 - postępowanie unieważnione z powodu zmian w zapytaniu ofertowym

 

Treść zapytania ofertowego - 14-10-2016 - aktualne

Załacznik1. - Oświadczenie oferenta

Załacznik2. - Dokumentacja techniczna

Uzupełnienie c.d. załącznik 2 dokumentacja techniczna

Dnia 2 listopada 2016 roku po analizie nadesłanych ofert wybrano ofertę przekazanąprzez firmę COMMERCECON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów spośród ofert nadesłanych - 100 pkt

 

Zakupy maszyn i urządzeń

Zapytanie - Ploter frezujący - 20-10-2016
Dnia 9 listopada 2016 roku po analizie nadesłanych ofert wybrano ofertę przekazanąprzez firmę POLCOM Przemysław Kimla oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów spośród ofert nadesłanych - 100 pkt


Zapytanie - Prasa krawędziowa - 20-10-2016 - Dnia 7 listopada 2016 roku po analizie nadesłanych ofert wybrano ofertę przekazanąprzez firmę POL-SVER Sp. z o.o.  oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów spośród ofert nadesłanych - 100 pkt

Zapytanie - Nożyce gilotynowe 20-10-2016 - Dnia 7 listopada 2016 roku po analizie nadesłanych ofert wybrano ofertę przekazanąprzez firmę POL-SVER Sp. z o.o. oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów spośród ofert nadesłanych - 100 pkt


Zapytanie - Maszyna do gięcia liter - 1 - 23-10-2016 - brak złożonych ofert

Zapytanie - Maszyna do gięcia liter - 2 - 23-10-2016 - brak złożonych ofert