Dofinansowanie

 

igeu

 

Projekt "Wdrożenie nowatorskiej technologii wykonania elementu świetlnego to skok technologiczny firmy Emo Neon"
realizowany w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Działanie 4.3 Kredyt technologiczny Osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Więcej informacji o Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka

www.poig.gov.pl | www.bgk.com.pl | www.mg.gov.pl | www.europa.eu

 

 

preu

 

Firma Reklamowa Emo Neon Tomasz Morawiec, Józef Żurawski spółka jawna zrealizowała projekt
"Udział w targach Sign Scandinavia 2009 jako wystawca"
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

wartość projektu: 112240.00 PLN

dofinansowanie: 46000.00 PLN

numer umowy: UDA-RPSL.01.02.02-00-915/08-00

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
- realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl