Polityka

Polityka Jakości

Firma reklamowa Emo Neon Sp. J. istnieje na rynku od 1990 roku. Specjalizujemy się w produkcji reklam świetlnych. Odbiorcami większości produkcji są duże korporacje oraz mniejsi klienci zainteresowani nowoczesnym wizerunkiem firmy. Dysponujemy nowoczesnymi halami oraz parkiem maszynowym potrzebnym do wytwarzania innowacyjnych jak i standardowych reklam świetlnych do zastosowań zewnętrznych lub wewnętrznych. Nasze produkty charakteryzują się wysoką jakością wykonania, a co za tym idzie, wieloletnią bezawaryjnością działania. Dzięki zaangażowaniu wszystkich pracowników naszej organizacji i ciągłemu doskonaleniu umiejętności, nie mamy obaw w udzieleniu dla wytwarzanych przez nas produktów, 5-cio letniej gwarancji bezawaryjnego funkcjonowania. Duża cześć naszej sprzedaży jest lokowana na rynkach zagranicznych szczególnie w krajach Unii Europejskiej.

 

Chcąc utrzymać i rozwijać jakość naszych produktów i usług stawiamy sobie następujące cele:

•        rzetelna obsługa naszych obecnych jak i przyszłych klientów

•        dążenie do zachowania pozycji lidera na rynku

•        stałe rozszerzanie oferty o nowe, innowacyjne produkty i usługi

 

Wyznaczone cele osiągamy poprzez:

•        wprowadzanie metod podnoszenia jakości na każdym poziomie organizacji

•        stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników przez prowadzenie szkoleń wewnętrznych jak i zewnętrznych

•        stosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych w procesach projektowania oraz produkcji

•        wykonywanie zleceń w wymaganych terminach

•        rozwój i doskonalenie zaawansowanego systemu kontroli jakości na każdym etapie produkcji

•        skuteczne eliminowanie wad produkcyjnych oraz sukcesywne zmniejszanie ich ilości w stosunku do lat poprzednich

•        stały rozwój systemu zarządzania przedsiębiorstwem

Gwarancją realizacji Polityki Jakości jest ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania w efekcie czego system ten zostanie certyfikowany na zgodność z normą PN-EN ISO 9001 przez wykwalifikowaną jednostkę zewnętrzną.

Jako Właściciele jesteśmy odpowiedzialni za realizację niniejszej Polityki Jakości i deklarujmy, że jest i będzie nadal konsekwentnie realizowana przeze mnie i pracowników naszej firmy.

Stanowi to gwarancję funkcjonowania i ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania, a przez to rozwoju i umacniania pozycji firmy na rynku.

 

Częstochowa 3.10.2016                                    Józef Żurawski             Tomasz Morawiec           Marek Krawczyk

 

 

Polityka środowiskowa

Polityka Środowiskowa Firmy Reklamowej EMO NEON określa główne założenia mające na celu produkcję reklam świetlnych zgodnie z poszanowaniem dla środowiska naturalnego poprzez:

- stałe podnoszenie jakości produkowanych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju

- zmniejszenie ujemnego oddziaływania na środowisko,

- zagwarantowanie bezpieczeństwa we wszystkich działaniach,

- zapewnienie zasobów i środków do realizacji przyjętej Polityki Środowiskowej.

 

Ogólne cele środowiskowe i zobowiązania dla ich osiągnięcia dotyczą minimalizowania wszelkich negatywnych oddziaływań i obejmują:

  • racjonalne zużywanie zasobów naturalnych,
  • racjonalne gospodarowanie surowcami i energią,
  • racjonalne gospodarowanie wszelkimi odpadami,
  • planowanie procesów technologicznych w taki sposób aby minimalizować ich wpływ na środowisko,
  • dbałość o środowisko poprzez inicjowanie nowych inwestycji,
  • promowanie świadomości proekologicznej,
  • szeroka komunikacja ze społeczeństwem, władzami lokalnymi, dostawcami
  • prowadzenie działalności zgodnie z wymaganiami prawnymi i innymi w zakresie ochrony środowiska.

 

Zarząd EMONEON zapewnia, że Polityka Środowiskowa została zakomunikowana w Przedsiębiorstwie i jest powszechnie dostępna dla pracowników i zainteresowanych stron oraz jest przeglądana pod kątem ciągłej przydatności i aktualności.

 

Częstochowa 3.10.2016                                    Józef Żurawski             Tomasz Morawiec           Marek Krawczyk

Firma reklamowa Emo Neon Sp. J. istnieje na rynku od 1990 roku. Specjalizujemy się w produkcji reklam świetlnych. Odbiorcami większości produkcji są duże korporacje oraz mniejsi klienci zainteresowani nowoczesnym wizerunkiem firmy. Dysponujemy nowoczesnymi halami oraz parkiem maszynowym potrzebnym do wytwarzania innowacyjnych jak i standardowych reklam świetlnych do zastosowań zewnętrznych lub wewnętrznych. Nasze produkty charakteryzują się wysoką jakością wykonania, a co za tym idzie, wieloletnią bezawaryjnością działania. Dzięki zaangażowaniu wszystkich pracowników naszej organizacji i ciągłemu doskonaleniu umiejętności, nie mamy obaw w udzieleniu dla wytwarzanych przez nas produktów, 5-cio letniej gwarancji bezawaryjnego funkcjonowania. Duża cześć naszej sprzedaży jest lokowana na rynkach zagranicznych szczególnie w krajach Unii Europejskiej.

 

Chcąc utrzymać i rozwijać jakość naszych produktów i usług stawiamy sobie następujące cele:

·         rzetelna obsługa naszych obecnych jak i przyszłych klientów

·         dążenie do zachowania pozycji lidera na rynku

·         stałe rozszerzanie oferty o nowe, innowacyjne produkty i usługi

 

Wyznaczone cele osiągamy poprzez:

·         wprowadzanie metod podnoszenia jakości na każdym poziomie organizacji

·         stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników przez prowadzenie szkoleń wewnętrznych jak i zewnętrznych

·         stosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych w procesach projektowania oraz produkcji

·         wykonywanie zleceń w wymaganych terminach

·         rozwój i doskonalenie zaawansowanego systemu kontroli jakości na każdym etapie produkcji

·         skuteczne eliminowanie wad produkcyjnych oraz sukcesywne zmniejszanie ich ilości w stosunku do lat poprzednich

·         stały rozwój systemu zarządzania przedsiębiorstwem

 

Gwarancją realizacji Polityki Jakości jest ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania w efekcie czego system ten zostanie certyfikowany na zgodność z normą PN-EN ISO 9001 przez wykwalifikowaną jednostkę zewnętrzną.

Jako Dyrektor Zarządzający jestem odpowiedzialny za realizację niniejszej Polityki Jakości i deklaruję, że jest i będzie nadal konsekwentnie realizowana przeze mnie i pracowników naszej firmy.

Stanowi to gwarancję funkcjonowania i ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania, a przez to rozwoju i umacniania pozycji firmy na rynku.