Polityka

Polityka Jakości

KZSZ- 04 Polityka Zintegrowanego Systemu Zarzadzania

 

 

 

Polityka środowiskowa

KZSZ- 04 Polityka Środowiskowa

Firma reklamowa Emo Neon Sp. J. istnieje na rynku od 1990 roku. Specjalizujemy się w produkcji reklam świetlnych. Odbiorcami większości produkcji są duże korporacje oraz mniejsi klienci zainteresowani nowoczesnym wizerunkiem firmy. Dysponujemy nowoczesnymi halami oraz parkiem maszynowym potrzebnym do wytwarzania innowacyjnych jak i standardowych reklam świetlnych do zastosowań zewnętrznych lub wewnętrznych. Nasze produkty charakteryzują się wysoką jakością wykonania, a co za tym idzie, wieloletnią bezawaryjnością działania. Dzięki zaangażowaniu wszystkich pracowników naszej organizacji i ciągłemu doskonaleniu umiejętności, nie mamy obaw w udzieleniu dla wytwarzanych przez nas produktów, 5-cio letniej gwarancji bezawaryjnego funkcjonowania. Duża cześć naszej sprzedaży jest lokowana na rynkach zagranicznych szczególnie w krajach Unii Europejskiej.

 

Chcąc utrzymać i rozwijać jakość naszych produktów i usług stawiamy sobie następujące cele:

·         rzetelna obsługa naszych obecnych jak i przyszłych klientów

·         dążenie do zachowania pozycji lidera na rynku

·         stałe rozszerzanie oferty o nowe, innowacyjne produkty i usługi

 

Wyznaczone cele osiągamy poprzez:

·         wprowadzanie metod podnoszenia jakości na każdym poziomie organizacji

·         stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników przez prowadzenie szkoleń wewnętrznych jak i zewnętrznych

·         stosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych w procesach projektowania oraz produkcji

·         wykonywanie zleceń w wymaganych terminach

·         rozwój i doskonalenie zaawansowanego systemu kontroli jakości na każdym etapie produkcji

·         skuteczne eliminowanie wad produkcyjnych oraz sukcesywne zmniejszanie ich ilości w stosunku do lat poprzednich

·         stały rozwój systemu zarządzania przedsiębiorstwem

 

Gwarancją realizacji Polityki Jakości jest ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania w efekcie czego system ten zostanie certyfikowany na zgodność z normą PN-EN ISO 9001 przez wykwalifikowaną jednostkę zewnętrzną.

Jako Dyrektor Zarządzający jestem odpowiedzialny za realizację niniejszej Polityki Jakości i deklaruję, że jest i będzie nadal konsekwentnie realizowana przeze mnie i pracowników naszej firmy.

Stanowi to gwarancję funkcjonowania i ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania, a przez to rozwoju i umacniania pozycji firmy na rynku.