PKN Orlen Polska

Okres współpracy: 2009-do teraz

Ilość wykonanych obiektów: 400 stacji

cięcie laserem

 

PKN Orlen Litwa, Słowacja, Węgry

Okres współpracy: 2019-do teraz

Ilość wykonanych obiektów: 45 stacji

cięcie laserem

 

Moya

Okres współpracy: 2019-do teraz

Ilość wykonanych obiektów: 70 stacji

20220616 035439

  

Lotos

Okres współpracy: 2019-do teraz

Ilość wykonanych obiektów: 60 stacji

cięcie laserem

 

Avia

Okres współpracy: 2017-do teraz

Ilość wykonanych obiektów: 7 stacji

cięcie laserem

 

 

COOP Extra

Okres współpracy: 2014-2019

Ilość wykonanych obiektów: 365 obiekty

cięcie laserem

 

Millennium Bank

Okres współpracy: 2005-2014

Ilość wykonanych obiektów: 200 obiektów

cięcie laserem

 

PKO Bank Polski

Okres współpracy: 2009-2017

Ilość wykonanych obiektów: 100 obiektów

cięcie laserem

 

Media Expert

Okres współpracy: 2013-2020

Ilość wykonanych obiektów: 40 obiektów

cięcie laserem

 

Carrefour

Okres współpracy: 2016-2022

Ilość wykonanych obiektów: 40 obiektów

cięcie laserem

 

Komputronik

Okres współpracy: 2022-do teraz

Ilość wykonanych obiektów: 84 obiekty

cięcie laserem